Nicki Minaj, 𝘚𝘢𝘱𝘦𝘳 π˜‰π˜’π˜΄π˜΄ has been certified Diamond!

Nicki Minaj, 𝘚𝘢𝘱𝘦𝘳 π˜‰π˜’π˜΄π˜΄ has been certified Diamond! Nicki posted “This one was released b4 the streaming era, so millions of fans actually purchased the song. 

 I’m so grateful for you guys. Sending love & blessings your way.” We love a Queen

awsm RADIO

Privacy Policy Β© 2023. All rights reserved.

awsm RADIO

Privacy PolicyΒ© 2023. All rights reserved.